Lupa amb llum i suport

Lupa amb peu lluminosa

130